Word ook jij een coach?

Word jij blij als jij andere mensen kan helpen? Weet jij altijd wat je moet vragen om andere mensen verder te helpen of hun situatie juist van een andere kant te laten zien? En durf jij door te vragen? Dan kan jij een geschikt persoon zijn om coach te worden! De definitie van een coach is volgens Van Dale: een begeleider. En dat is wat je doet, je begeleidt mensen of bedrijven om een bepaald (vastgesteld) doel te bereiken. Die doelen kunnen zo verschillend zijn waardoor elk coachingstraject weer anders is en je je elke keer weer moet verdiepen in de persoon en materie. Hierdoor is elk traject weer afwisselend. Maar, is het wel leuk werk om meerdere jaren te doen? Lees hieronder wat je allemaal kunt verwachten als je coach wordt. Als eerste worden de coachingsgesprekken besproken, daarna de competenties die je nodig hebt om een goede coach te worden.

De coachingsgesprekken

De soort gesprekken die je voert als coach zijn uiteraard afhankelijk van je beroepsgroep en branche. Toch zullen in grote lijnen de gesprekken er als volgt uit zien:

  • Het voorbereiden van gesprekken. Denk bijvoorbeeld aan het voorbereiden van enkele vragen en aandachtspunten die je wilt bespreken. Wellicht ook het verzamelen van achtergrondinformatie rondom de branche waardoor je de achtergrond beter begrijpt.
  • Het voeren van de coachgesprekken. Door de voorbereiding weet je welke vragen je wil stellen maar je kunt daar ook van afwijken. Je gebruikt veel de gesprekstechniek LSD, wat staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Hierdoor weet jij precies bloot te leggen wat het probleem is waardoor het doel nog niet behaald is en wat men tegenhoudt om het doel wel te bereiken. Je bent je bewust van eigen valkuilen en weet hoe je daar mee om moet gaan zodat ze niet belemmeren in de gesprekken.
  • Het verwerken van de gesprekken. Je maakt een samenvatting en je werkt de notities voor jezelf uit. Hierdoor weet je precies wat je hebt besproken en welke afspraken je hebt gemaakt voor het volgende coachgesprek. Hier kan je mooi op terug vallen in de volgende gesprekken.
  • Opvolging en navolging van uitkomsten van de gesprekken. Je houdt de voortgang bij en voert afgesproken acties uit. Tegelijk kijk je hoe dicht je bij het doel bent en wat nog gedaan moet worden om het doel te behalen.

Competenties

Als coach moet je beschikken over bepaalde competenties. De belangrijksten zijn: goede gesprekstechnieken, een vertrouwensband op kunnen bouwen en tot de kern door kunnen dringen. Dit zijn de competenties die de coachee, gecoachete persoon, direct verder kunnen helpen om het doel te bereiken. Iemand die je coacht moet je vertrouwen om meer over zichzelf bloot te geven en de belemmeringen om het doel te behalen kunnen en durven uitleggen. Bij deze gesprekken kan het ook zijn dat er weerstand opgeroepen wordt. Wanneer je met weerstand te maken hebt, ben je bijna bij de kern maar je moet er goed mee om gaan! Als je er goed op inspeelt, door de juiste gesprekstechnieken toe te passen kun je het ombouwen naar inzichten voor de coachee waarbij degene juist verder wordt geholpen. Als je er overheen walst, of er niet op in gaat, gaat een grote kans verloren. De coachee verliest het vertrouwen in je en zal zich niet meer helemaal bloot geven om het doel te bereiken. Hierdoor wordt het doel uiteindelijk niet gehaald.
Ook moet je makkelijk tot de kern van iemand door kunnen dringen. Om uren over koetjes en kalfjes praten wordt niemand mee verder geholpen. Een goede coach durft de juiste, kritische vragen te stellen zodat je doordringt en de coachee zelf na laat denken om zo naar het gewenste doel te komen.

Competent genoeg?

Na deze competenties kan je gaan twijfelen of je wel competent genoeg bent om coach te worden. Een groot deel van de competenties kan je aanleren, toch is het handig als je het van nature aanwezig is bij je. Het advies om dit te onderzoeken is om met coaches in gesprek te gaan over hun werk, hun kwaliteiten en waar ze tegen aan lopen. Vraag daarnaast in je directe omgeving of men je kan zien als coach of dat je beter verder kan zoeken naar een ander beroep. Als jij van nature al andere mensen helpt en goede vragen weet te stellen, dan zal jouw directe omgeving bevestigen dat jij van nature al coachcompetenties hebt. Ga die dan ontwikkelen en benutten zodat jij andere mensen verder kan helpen! Veel succes.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.